تصاویری جالب از روش نصب سقف کشسان باریسول

تصاویر زیر نشان می دهد که سقف کشسان باریسول چگونه تحت کشش و حرارت نصب و اجرا می شود. این تصاویر اگرچه تحت عنوان «روش نصب باریسول » معرفی شده اند الزاما متعلق به برند باریسول نیست، اما فناوری معرفی شده همه آنها در گروه سقف کششی قرار دارد. این تصاویر متعلق به شرکت های خارجی است. روش نصب و اجرای فناوری سقف کشسان تقریبا در همه جا یکسان است، طبیعتا به جهت حفظ حریم خصوصی مشتریان  امکان انتشار تصاویر داخلی وجود ندارد. این تصاویر نیز از شهرها و برندهای مختلف است که به صورت آزاد در اینترنت منتشر شده است.