سقف کشسان و کششی

سقف کششی، سقف کشسان و سقف باریسول چه تفاوتهای دارید؟

شناخت واژه‌های مختلف مورد استفاده در این نوع از سقف کاذب اهمیت زیادی دارد. سقف کشسان و سقف کششی تفاوت زیادی ندارد. این واژه به این جهت مکرر استفاده شده است که در زبان فارسی اجرای این سقف ها به اشکال مختل نامگذاری شده و همه بیانگر این مضمون است که علت استفاده از نام کشسان یا کششی به دلیل قابلیت ارتجاعی و کششی است که پارچه های PVC  داشته و موجب به صرفه و اقتصادی شدن این فرایند اجرایی میشود.

همه چیز در مورد باریسلول

باریسول یک نوع سقف کاذب از ورقهای سبک غیر قابل اشتعال PVC است که توسط برندی با همین نام ساخته و فرایند اجرای آن در اختیار مجریان و طراحان داخلی قرار گرفته است. در حال حاضر شرکت های معتبر زیادی مواد اولیه این نوع سقف را تولید می کنند که گاها به همین نام یعنی «باریسول» شناخته میشوند. سقفهای کشسان باریسول هم از لحاظ استفاد از متریال ها نوین و هم به لحاظ استفاده از فناوری های اجرایی جدید پیشگام اجرای صنعت سقف کاذب است.

تفاوتهای انواع سقف کشسان و کششی

تفاوتهای اصلی که در انواع سقفهای کشسان از آن نام برده میشود در اجراهای مختلف و همچنین در انواع متریال استفاده شده در آن است. در حال حاضر سقفهای باریسول با مواد اولیه (پی وی سی و ریلهای نگهدارنده) شرکت های مختلفی تولید و اجرا می شود که هیچ ارتباطی تجاری با  شرکت اصلی باریسول ندارد.

سقف را با خودتان ببرید

سقفهای کشسان قابلیت جابجایی دارند که فقط هزینه نصب به دنبال دارد. بلکه خلاف انواع دیگر سقف کاذب سقفهای کشسان را میتوانید با خودتان به هر جا که دوست دارید ببرید و مجددا آن را اجرا کنید. تقریبا هیچ نوع سقف کاذبی در حال حاضر وجود ندارد که به آسانی قابلیت جابجایی و نقل و انتقال به مکانی دیگری داشته باشد.