نورپردازی فیبرنوری سقف کششی

چندمتر از یک ساختمان باید سقف کشسان شود؟

تا چه اندازه می توان از سقف کشسان در یک ساختمان استفاده کرد؟ این مطلب در پاسخ یکی از پرتکرارترین سوالات در مورد سقف کششی به تحریر درآمده است، اگرچه ممکن است بخشی از پاسخ آن بدیهی به نظر برسد زیرا تا قبل از فناوری باریسول، سقف کاذب در محدوده خاصی که معمولا کچبری می شد یا بعد از آن کناف زده می شد، متصور بود. اما فناوری کشش سقف این داستان را به مسیر کاملا متفاوتی سوق داده است که به شرح و بسط آن می پردازیم. طبیعی است که بین سلیقه مالک، نوع ساختمان و بودجه در نظر گرفته شده ارتباط کاملا منطقی وجود دارد و این سه فاکتور مهم‌ترین مولفه‌های شکل دهنده در متراژ سقف کشسان برای یک ساختمان است.

ویژگی برجسته سقف کشسان نسبت به مدل‌های رایج دیگر سقف کاذب این است که الزاما در وسعت محدود شده تزئینات سقفی قابل اجرا نیست بلکه می توان کل سقف ساختمان را با آن پوشش داد در صورتی که درسایر سقف های رایج کاذب تنها در محدوده طراحی شده‌ای که برای تزئینات در نظر گرفته شده است منطق و توجیه اجرایی وجود دارد. در بسیاری از سازه باریسول به عنوان مهمترین پوشش کششی ساختمان نقش کاملا تزئیناتی ندارد، تکمیل کننده بخشی از ساختمان است همان طور که سایر پوشش‌ها مثل رنگ و کچ و چوب نقش کاربری آنها مقدم بر نقش تزئیناتی آنهاست. سقف کشسان نیز دارای همین ویژگی است که نقش کاربری آن در حال پیشی گرفتن از نقش تزئیناتی آن است.

منطق اجرای سقف کاذب در یک سازه می تواند بر اساس تزئینات باشد یا کاربرد، که اگر تزئینات باشد خوب است و اگر نباشد اتفاق خاصی نخواهد افتاد اما نمی‌توان جایگاه مهم و وسعت بالایی برای آن در نظر گرفت، چرا که معمولا هر متریالی که نقش کاربری بیشتری داشته باشد الزام استفاده بیشتر از آن هم هست مگر در جایی که تزئینات به عنوان یک عنصر مهم در نقش کاربری از الزامات ساختمان باشد، مثل سالن‌های تشریفات یا رستوران اما این مصداق در مورد یک باشگاه ورزش صدق نمی‌کند. حال با وجود این دو نقش مهم به چه میزان می‌توان از سقف کشسان در یک ساختمان استفاده کرد؟

سقف کشسان می‌تواند هر دو نقش را همزمان به عهده داشته باشد در صورتی که کناف‌های ساخته شده از کامپوزیت یا کچ‌بری های سنتی نمی‌تواند چنین ویژگی‌داشته باشد. روش‌های سنتی معمولا و عمدتا تزئیناتی هستند که تابع مد روز بوده و حذف آنها از کاربرد چیزی نخواهد کاست. سقف کشسان به عنوان یک متریال تزئیناتی، کاربری و اجرایی نقش زیباسازی، تکمیل پوشش و نور ساختمان را هم‌زمان به عهده دارد. بهتر است این ویژگی برجسته را مد نظر داشته باشید تا بدانید که بر خلاف کناف و کچ کل سقف یک ساز می‌تواند با باریسول پوشش داده شود، حتا اگر یک استخر یا باشگاه ورزشی باشد.

اولین قدم در مسیر استفاده بهینه از سقف کشسان در کل مساحت یک سازه محدود نشدن به نوع معماری و طراحی داخلی است. اگر چه هماهنگی معماری داخلی و تزئینات تکمیلی نقش بسیار تعیین کننده ای در زیباتر کردن سازه دارد بهتر است محدود به ویژگی‌های خاص سازه نباشید. شاید سازه شما یک سالن عریض همایش سا سقف آشپزخانه آپارتمان شما باشد. محدود شدن به نام این قسمت ها باعث خواهد شد که به آسانی از تزئینات دائم صرف نظر کنید. روش دیگری که باعث می‌شود محدودیت‌ها را در نظر نگیرید عدم پیش بینی یا مقید شدن به طراحی‌های قبل از اجرا توسط سایر کارشناسان ساختمان است. این امر که هر کسی که در تکمیل یا امور فنی یک ساختمان مهارت یا مسئولیتی دارد خودش را نسبت به تزئینات داخلی صاحب نظر می‌داند به یکی از معزلات چیدمان داخلی تبدیل شده است. از لحظه‌ای که استاد کچ‌کار یا نجار یا برق‌کار وارد ساختمان می‌شود اعمال نظر‌های غیرکارشناسی آغاز شده و همه اینها منجر به ایجاد یک طرح یا اقتباس غیر کارشناسی می‌شود که در ادامه محدودیت های زیادی برای کارشناسان سقف کششی به دنبال خواهد داشت.