فضاسازی های خلاقانه و خاص با پوشش های مخصوص سقف کشسان

به دلیل این که فناوری نصب و استفاده از سقف های کشسان تقریبا در ایران تازه و جدید است تصور اکثر کسانی که برای اولین بار نمونه­های اجرا شده را مشاهده می کنند بر این است که سقف کشسان صرفا به صورت مسطح و کاملا چسبده به سقف یا دیوار قابل اجراست در صورتی که این نوع پوشش در حال تبدیل شدن به یک سبک از طراحی چیدمان است. تصاویر زیر نمونه هایی خاص و خلاقانه از بکارگیری پوشش به کار رفته در سقف های کششی است که به نوعی نمایش دهنده قدرت انعطاف پذیری، پایداری باریسول یا همان سقف کششی است.