کاربرد سقف باریسول چیست ؟

سقف باریسول شاخه ای از معماری داخلی است که برای پوشش سقف اصلی به کار می رود. از پیشینهٔ این رشته اطلاعات موثقی در دست نیست. معلوم نیست اولین کسانی که از سقف باریسول استفاده کرده اند چه قدر از کاربردهای مختلفِ این حرفه آگاهی داشتند، اما سقف باریسول در زمانی کوتاه جای خود را در صنعت ساختمان پیدا کرد.

حضور سقف باریسول در ساختمان، دغدغهٔ پوشش و مخفی نگه داشتن عوامل زیر سقف را از بین می برد، و این، یکی از ویژگی های این رشتهٔ ساختمانی نیز هست.

سقف باریسول در مواردی که ذکر می شود قابلیت خود را بروز می دهد:پوشش تأسیسات زیر سقف اصلی، آکوستیک کردن فضا، ایجاد حجم ها دکوراتیو، هدایت و جلوگیری از اتلاف دما و رطوبت، نورپردازی مناسب با شرایط کار و زندگی و... پوشاندن، مهم ترین کارکرد سقف باریسول است، در کنار پوشش، کارکرد دکوراتیو و نورپردازی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.