کاربرد سقف کششی چیست ؟

سقف کششی  شاخه ای از معماری داخلی است که برای پوشش سقف اصلی به کار می رود. از پیشینهٔ این رشته اطلاعات موثقی در دست نیست. معلوم نیست اولین کسانی که از سقف کششی استفاده کرده اند چه قدر از کاربردهای مختلفِ این حرفه آگاهی داشتند، اما سقف کششی در زمانی کوتاه جای خود را در صنعت ساختمان پیدا کرد.

حضور سقف کششی در ساختمان، دغدغهٔ پوشش و مخفی نگه داشتن عوامل زیر سقف را از بین می برد، و این، یکی از ویژگی های این رشتهٔ ساختمانی نیز هست.

سقف کششی در مواردی که ذکر می شود قابلیت خود را بروز می دهد:پوشش تأسیسات زیر سقف اصلی، آکوستیک کردن فضا، ایجاد حجم ها دکوراتیو، هدایت و جلوگیری از اتلاف دما و رطوبت، نورپردازی مناسب با شرایط کار و زندگی و... پوشاندن، مهم ترین کارکرد سقف کششی است، در کنار پوشش، کارکرد دکوراتیو و نورپردازی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.