تصاویر زیر همه اجراهایی از باریسول در ابعاد و فضاهای مختلف است که میتواند ایده های خوبی برای جان بخشیدن به سقف فضای شما باشد.

نمونه سقف باریسول

تصویر دو رنگ اکوایوم بارسول که در سقف یک رستوران اجرا شده است. این تصویر علاوه بر حس خوب آرامش، با چیدمان و المانهای به کار رفته در چیدمان این مجموعه به خوبی هماهنگی دارد.

سقف کشسان

تصاویر آسمان باریسول  از پرطرفدارترین طرحهای انتخاب شده برای سفق سالن و فضاهای مختلف است. میتواند مثل این سقف تصویریی آبی و زمستانی از طبیعت را به سقف فضای خودتان هدایت کنید.

نمونه سقف باریسول

سقف هاش کشسان و کششی به خوبی منبع اصلی نور را پنهان میکند، بدین صورت وقتی در فضایی که سقف کشسان به کار رفته قرار میگیریداحساس حضور در طبیعت را خواهید داشت. منبع نور کمتریم میزان توجه به خود جلب میکند

نمونه سقف باریسول

 

کشاندن آسمان در هر ساعت از شبانه روز و به هر شکل به محیط بسته تنها دستاورد سقفهای کشسان و کششی نیست. این سبک از سقف کاذب که گاه به نام یکی از بندهای معروف آن یعنی باریسول هم شناخته میشود.

نمونه سقف باریسول

.

نمونه سقف باریسول

.

نمونه سقف باریسول

.

نمونه سقف باریسول

.

نمونه سقف باریسول

..

نمونه سقف باریسول

.

نمونه سقف باریسول

.

نمونه سقف باریسول

.

نمونه سقف باریسول

.

نمونه سقف باریسول

.

نمونه سقف باریسول

..